MålgruppeCouncil Center er for mennesker som kan tænke sig at bo og leve i et fællesskab med andre.


Mennesker som har sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer, og som har et spinkelt eller intet netværk.


Mennesker som har særlige behov og har brug for eks.:

- Hjælp, støtte og vejledning

- Daglig struktur

- At få nyt livsmod

- Menneskelig omsorg og individuel støtte på grund af en livskrise eller andre vanskelige situationer.


Mennesker som har brug for at have egen lejlighed, hvor der er spisefællesskab og aktiviteter sammen med andre, men hvor der også er mulighed for at være sig selv.


Vi kan ikke tilbyde plads til borgere med et aktivt misbrug.